Services from Saturday to Thursday from 9 am to 8 pm
Services from Saturday to Thursday from 9 to 20

Cold storage

Description

آیا می توانید دنیایی را بدون یخچال یا سردخانه تصور کنید؟ ما می توانیم یک چیز را به شما بگوییم: زندگی در آن بسیار دشوار است و بسیاری از چیزهایی که شما را احاطه کرده اند، از جمله تجارت شما، عملا وجود ندارند.

زمانی که به نگهداری محصولات فکر می کنیم، یکی از اولین راه حل هایی که به ذهنمان می رسد، اتاق سردخانه یا اتاق سرد است. بنابراین، اگر می خواهید محصولات شما عمر طولانی تری داشته باشند، این چیزی است که باید بدانید.

سردخانه  چیست؟

سردخانه  انباری است که در آن دمای خاصی به طور مصنوعی تولید می شود. به طور کلی برای نگهداری محصولات در محیطی کمتر از دمای بیرون طراحی شده است.

 

محصولاتی که نگهداری آنها نیاز به یخچال دارند عبارتند از میوه ها، سبزیجات، غذاهای دریایی، گوشت، گل ها.بستنی و غیره

 

اولین اتاق های سرد را میدان های برفی می نامیدند. این چاهایی با دیوارهای حائلی بودند، به ابعاد کوچک یا بزرگ، با دهانه هایی که برف در آن ریخته می شد و یخ استخراج می شد. هدف این بود که یخ را حتی در صورت آب شدن برف حفظ کنیم.

اولین فناوری نگهداری مواد غذایی سرد جعبه یخ (ice box ) بود که در دهه 1800 در انگلستان اختراع شد و تا اواسط قرن بیستم به طور گسترده در ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت.

Image Gallery

Do you need help? Get in touch with us