ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه از 9 تا 17

ارائه خدمات شنبه تا پنج شنبه از 9 تا 17

نفق التجميد

وصف

تونل انجماد روش انجماد سریع مواد غذایی است که باعث حفظ ظاهر و بافت و کیفیت مواد غذایی می شود. به این صورت که در این نوع انجماد در اثر انجماد سریعی که انجام می گیرد، باعث جلوگیری از تشکیل کریستال های بزرگ یخ در مواد غذایی شده و با انجماد با سرعت بالا کریستال های تشکیل شده به صورت کوچک تر بوده و بافت، ظاهر وطعم مواد غذایی حفظ می شوند.

معرض الصور

کمک احتیاج دارید ؟ با ما در ارتباط باشید